Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden workshops

Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden workshops (hierna te noemen voorwaarden) zijn van toepassing op elke overeenkomst die je met Ellen Deckers, Pollevie, by Pollevie, www.bypollevie.com (hierna te noemen Pollevie) afsluit.
 2. Door je aan te melden voor een workshop, geef je aan met deze voorwaarden akkoord te gaan.
 3. Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
 4. Een overeenkomst met betrekking tot het volgen van een workshop komt tot stand door het indienen van een inschrijfformulier door cliënt c.q. deelnemer en het bevestigen van deze inschrijving door Pollevie.

Inschrijvingen

 1. Alle workshops worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.
 2. Pollevie behoudt zich het recht voor waar nodig de locatie te veranderen.
 3. Na inschrijving ontvangt u een ontvangstbevestiging via e-mail met betaalinstructie. Pas na het voldoen van de volledige betaling is de inschrijving definitief. Inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst van de betalingen.
 4. Per workshop zijn er slechts een beperkt aantal plekken beschikbaar. Zodra een workshop vol zit, wordt de inschrijving gesloten.
 5. Als een workshop vol zit, kunt u Pollevie mailen om u op te geven voor de reservelijst. Zet in het onderwerp van uw e-mail ‘reservelijst [datum workshop]’. Vermeld daarbij uw volledige naam en telefoonnummer. Mocht er een plek zijn vrijgekomen, neem ik zo snel mogelijk contact met u op.

Afmelden door de deelnemer

 1. Afmelden dient via e-mail of de website te gebeuren.
 2. Bij afmelding voor een workshop wordt er € 5,00 aan administratiekosten ingehouden op het te restitueren bedrag.
 3. Afmelding voor een workshop:
  Er geldt een wettelijk bedenktermijn van 14 dagen na aanmelding voor een workshop. Indien de 14 dagen zijn verstreken bent u in geval van annulering een vergoeding verschuldigd volgens onderstaand overzicht:
 4. Bij annulering tot 4 weken voor de geplande start van de workshop: 50% van de prijs.
 5. Bij annulering tussen 4 weken en 1 week voor de geplande start van de workshop: 80% van de prijs.
 6. Bij annulering binnen 1 week voor de geplande start van de workshop: 100% van de prijs.
 7. Mocht u niet kunnen komen, dan mag u ook zelf voor vervanging zorgen. Uw deelnamebevestiging is overdraagbaar, graag ontvang ik hiervan vooraf een bericht.

Annulering/verplaatsing door Pollevie

 1. Pollevie is gerechtigd bij onvoldoende deelnemers de aangeboden workshop te annuleren. Mocht een workshop geen doorgang vinden of worden uitgesteld, dan ontvang je daarvan uiterlijk 1 week voor aanvang bericht.
 2. Pollevie is gerechtigd tot uiterlijk 2 weken voor aanvang van de workshop de datum van een workshop te wijzigen. De cursist wordt hiervan op de hoogte gesteld via e-mail en heeft de mogelijkheid in overleg de workshop kosteloos te verplaatsen/annuleren.
 3. Pollevie is te allen tijde gerechtigd bij overmacht (waaronder bijvoorbeeld ziekte) de aangeboden workshop te annuleren. Bij annulering wordt in overleg de inschrijving zonder kosten verplaatst naar een andere datum of geannuleerd en de betaalde kosten worden volledig gerestitueerd.

Betaling

 1. De deelnemer dient de gehele vordering binnen 1 week na ontvangbevestiging en betaalinstructie te voldoen tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen.

Aansprakelijkheid

 1. Pollevie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workshop.

Auteursrecht

 1. Op het cursusmateriaal (waaronder: geschreven tutorials, video’s en ander beeldmateriaal) berust auteursrecht die toebehoord aan Ellen Deckers (Pollevie). Het staat u vrij om dit te printen en gebruiken voor privédoeleinden.
 2. Het delen van het (onaangepaste) cursusmateriaal met vrienden en familie valt daar eveneens onder.
 3. Het is echter niet toegestaan het cursusmateriaal aan te passen. Alle gebruik van het cursusmateriaal (of delen hiervan) voor enige vorm van commerciële doeleinden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de auteur is niet toegestaan.

Algemene voorwaarden winkel

Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene voorwaarden winkel (hierna te noemen “voorwaarden”) zijn van toepassing op elke overeenkomst die u heeft gesloten met Ellen Deckers, Pollevie, by Pollevie, www.bypollevie.com (hierna te noemen Pollevie).
 2. Door producten in de webwinkel aan te schaffen gaat u akkoord met deze voorwaarden.
 3. Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

Digitale downloads

 1. Als u een digitale download heeft gekocht zal deze download aan u beschikbaar worden gesteld via het door u opgegeven mailadres.
 2. Alle digitale downloads worden in Acrobat Reader PDF file geleverd.

Betalingen

 1. In onze winkel hanteren we verschillende betaalmethodes. Als u voorkeur er niet bij staat kunt u contact met ons opnemen.
 2. We staan open voor onderling ruilen. Neemt u alstublieft contact met ons op. We horen graag uw voorstel op dit gebeid.
 3. Als u via een bankoverschrijving geld aan ons overmaakt, zorg er dan voor dat het bedrag binnen 2 weken bij ons is bijgeschreven. Zodra het geld in onze account beschikbaar is, zullen we het bestelde item aan u versturen/ Indien u niet binnen twee weken betaald, dan zullen we het product via de winkel weer in de verkoop doen.

Terugsturen en ruilen

 1. Ruilen en retourzendingen zijn toegestaan, neemt u alstublieft binnen 14 dagen na levering contact met ons op.
 2. Te retourneren producten moeten binnen 21 dagen aan ons terug zijn verzonden.
 3. De verzendkosten voor het retourneren van producten zijn voor rekening van de klant.
 4. We accepteren geen annuleringen. Mocht er iets met uw order aan de hand zijn, neemt u alstublieft contact met ons op zodat we u kunnen helpen.
 5. De volgende producten kunnen niet worden geretourneerd vanwege hun karakter: digitale downloads en custom made orders.

Verzending

 1. Stuurt u ons alstublieft een berichtje vooraf indien u meerdere producten in één zending wilt combineren. In de meeste gevallen kunnen we de zending combineren, waardoor u verzendkosten bespaart!
 2. Al onze verpakkingsmaterialen zijn gerecycled of tweedehands.
 3. Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging gedurende het transport.
 4. We kunnen uw order ook in cadeaupapier pakken en met een gepersonaliseerd bericht naar een ander adres sturen indien u dit wenst.
 5. Bericht u ons vooral wanneer u nog vragen heeft over het transport.

Intellectueel eigendom

 1. Alle producten zijn handgemaakt en gebaseerd op originele ontwerpen van Pollevie.
 2. Alle intellectuele eigendomsrechten behoren toe aan Pollevie.
 3. Alle gebruik van producten (digitaal of niet digitaal, of delen ervan) voor enige vorm van commerciële doelen zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is niet toegestaan.

Versie 1.1, maart 2019